Společenská odpovědnost

Společnost 3E PROJEKT je společností nejen prosperující, ambiciózní a progresivní, ale také uvědomělou a ohleduplnou. Vytvořili jsme vlastní etický kodex, seznam zásad, které souzní s naší morálkou, s našimi záměry i s přesvědčením a odhodláním vytvářet lepší prostředí jak uvnitř, tak vně firmy.

Vytvořený etický kodex vede naši společnost třemi směry. Tím prvním je vytváření příjemného, bezpečného a podporujícího prostředí pro naše zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky i majitele. Druhý směr nám velí investovat část našich zisků do podpory prostředí, které je nám nejblíže. Tak se děje především formou sponzoringu sportovních, kulturních, volnočasových a dobrovolnických aktivit v našem okolí.

Koho v současné době podporujeme?

Poslední, i když zdaleka ne zanedbatelnou oblastí, které se v rámci odpovědného chování společnosti věnujeme, je ochrana životního prostředí. Veškerou svou podnikatelskou činnost se snažíme přizpůsobovat zelenějšímu fungování, apelujeme také na naše partnery a dodavatele, vzděláváme zaměstnance.

Etiku podnikání nebereme na lehkou váhu, je naší prioritou.

V dubnu 2018 jsme z rukou primátora statutárního města Ostrava převzali ocenění "SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNÁ FIRMA".


Kontaktujte nás:

info@3eprojekt.cz

Telefon: +420 702 299 883

Vybrané pozice

Vybrané projekty