Rozvoj zaměstnanců

Společnost 3E PROJEKT, a.s. od 1. 2. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004532 a názvem Rozvoj zaměstnanců v 3E PROJEKT, a.s. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost.

 V průběhu prvního roku realizace projektu společnost 3E PROJEKT, a.s. uskutečnila výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb a po jeho úspěšném ukončení zahájila první kurzy pro své zaměstnance.

Na počátku se realizovaly především školení zaměřené na měkké a manažerské dovednosti, zejména Efektivní komunikace, Manažerské dovednosti, Asertivita ve firemní praxi a Time a stres management a syndrom vyhoření. Dále byly proškoleny všechny technické a jiné odborné kurzy, které byly v projektu naplánovány. Složením se jednalo o Technické zařízení budov, Technickou správu budov, základy světelné techniky, Vyhlášku 50, Regionální potraviny a jejich využití a kurz Someliér.

V dalším období jsou plánované školení zaměřené na účetní, ekonomické a právní témata a také kurzy spadající do Obecného IT.

Během tohoto období bylo úspěšně podpořeno již 51 zaměstnanců, z nichž 5 je ve věku nad 54 let. Všichni zaměstnanci společnosti získali nové znalosti a dovednosti, zdokonalili se v aktivitách, které využijí ve své každodenní práci.


Kontaktujte nás:

info@3eprojekt.cz

Telefon: +420 596 728 526

Vybrané pozice

Vybrané projekty