Rozvoj zaměstnanců

V měsíci září 2018 jsme úspěšně ukončili projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004532 a názvem Rozvoj zaměstnanců v 3E PROJEKT, a.s. Celkem bylo podpořeno 55 zaměstnanců, z nichž 7 osob bylo ve věku nad 54 let.
Zaměstnanci byli školeni v aktivitách Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy. Dále proběhl interní kurz s názvem Školení HelpDesk a metodika práce údržby.


Kontaktujte nás:

info@3eprojekt.cz

Telefon: +420 702 299 883

Vybrané pozice

Vybrané projekty