Projekty

V současné době připravujeme kromě menších projektů také projekt rekonstrukce obchodního a společenského centra ODRA v Ostravě-Výškovicích.

Záměrem tohoto projektu je rekonstrukce a rozšíření (přístavba) stávající obchodního a společenského centra ODRA, postaveného v 70. letech minulého století, jako doplňující občanská vybavenost k panelové bytové výstavbě nově vznikající části Ostravy-Výškovic. Toto centrum je postaveno v přímé návaznosti na hlavní komunikační tepnu tohoto území a to ulici Výškovická.

Cílem rekonstrukce je tedy vytvoření nového, moderního obchodního a společenského centra dle součastných požadavků kladených na objekty tohoto účelu, zahrnující restaurace, retaily, bankovní a poštovní služby, atd. Celková úprava venkovního prostranství, jak po stránce úpravy komunikací, výsadby zeleně, úpravy osvětlení, atd. má za úkol změnit stávající neutěšené prostředí do stavu vyzývajícího kolemjdoucí k návštěvě tohoto centra. Nedílnou součástí těchto úprav je pak vytvoření dostatečné kapacity venkovních parkovacích míst a krytého parkovacího domu.

Vzhledem k lokalizaci obchodního centra Odra na okraji Ostravy-Výškovic a blízkosti velkého obchodního centra Avion Shopping park vzdáleného cca 2 km od řešeného území, není cílem vytvoření nového konkurenčního centra, jež by mělo přilákat návštěvníky z celé Ostravy, ale vytvoření menšího obchodního centra, které by však pokrylo základní potřeby obyvatel dané spádové oblasti, převážně s docházkovou vzdáleností.

Základní údaje o kapacitě stavby:

Zastavěná plocha:
OC Odra 8 465 m2
Parkovací dům, vedení centra 3 729 m2

Obestavěný prostor:
OC Odra 65 196 m3
Parkovací dům 39 268 m3

Zpevněné plochy:
Venkovní parkoviště 3 387 m2
Chodníky 9 562 m2
Příjezdové komunikace 1 254 m2

Kapacita parkovacích ploch:
Venkovní parkoviště 101 park. míst
Parkovací dům – veřejná část 136 park. míst
Parkovací dům – pronajímaná část 164 park. míst

Prodejní plochy:
Retaily 5 532 m2
Restaurace 1 637 m2
Velkoobchod Hruška 1 613 m2
Foyer 3 113 m2

Projekty

Zde je několik našich projektů které provozujeme.

Rychlý kontakt

3E PROJEKT, a.s.
Mjr. Nováka 1490/14, Ostrava - Hrabůvka, 70030
tel.: +420 596 723 408, fax: +420 596 728 526
servisní středisko: 800 700 599
e-mail: info@3eprojekt.cz