O společnosti

Firma 3E PROJEKT, a.s. je majetkové, provozní a podnikatelské propojení společností. Předností tohoto spojení firem je kombinace finanční síly, technické a technologické vyspělosti, výhod kooperace a mobilnosti, spolu s operativním způsobem řízení a společnými opatřeními k realizaci podnikatelských záměrů. Jednou z hlavních priorit firmy jsou projekty v oblasti developmentu komerčních nemovitostí.

Firma 3E PROJEKT, a.s. jako celek se zabývá zejména výstavbou a provozováním obchodních prostor na celém území ČR. Dalším významným oborem činnosti firmy je provoz barů a restaurací, které nesou názvy Šatlava, San Marco, přip. Multi Casino. Tyto restaurační provozy jsou provozovány výhradně formou franšízingové spolupráce.

V souvislosti s rozšiřováním svých podnikatelských aktivit převzala firma i část provozu zábavních zařízení od ostatních, majetkově propojených společností, a to zejména výherních zařízení provozovaných ve smyslu §50 odst. 3 Zák.čís.202/1990 Sb. - tzn. zejména videoloterijních terminálů. V této oblasti spolupracuje s předními společnostmi na trhu zábavní techniky .

Projekty

Zde je několik našich projektů které provozujeme.

Rychlý kontakt

3E PROJEKT, a.s.
Mjr. Nováka 1490/14, Ostrava - Hrabůvka, 70030
tel.: +420 596 723 408, fax: +420 596 728 526
servisní středisko: 800 700 599
e-mail: info@3eprojekt.cz